Nieuw bestemmingsplan Kern Dinxperlo 2012

Op dinsdag 28 februari 2012, om 20.00 uur, is in zaal Old Dutch te Dinxperlo een informatiebijeenkomst over het nieuwe bestemmingsplan Kern Dinxperlo 2012 gehouden.

Het nieuwe bestemmingsplan vervangt ongeveer 45 (kleinere en grotere) bestemmingsplannen, die in de periode tussen 1969 tot vandaag de dag zijn vastgesteld en die veel verschillende bouw- en gebruiksregels kennen. Bij het nieuwe bestemmingsplan hebben de bestaande situatie en de nu geldende bestemmingsplannen voor een groot deel de uitgangspunten bepaald. 

Tijdens de bijeenkomst is een algemene toelichting gehouden over de inhoud van het nieuwe bestemmingsplan. Een aantal deelgebieden, waaronder het Centrum-kernwinkelgebied, de Woongebieden, de Bedrijventerreinen en een aantal te ontwikkelen locaties zijn specifieker toegelicht. Het gaat hierbij onder andere om het bedrijventerrein ´t Hietveld en de volgende ontwikkellocaties:

- de schoollocaties “de Wegwijzer” en “de ds. Van Dijkschool”
- grondgebonden woningbouw aan de Nieuwstraat;
- de ontwikkeling van een buitenplaats aan de Lage Heurnseweg;
- de afronding van De Veldmate.

Kijk op de website van de gemeente Aalten voor meer informatie over het nieuwe bestemmingsplan.

 

Overige nieuwsberichten

© Copyright 2023: Breon Bouwadvies. Webdesign & CMS: Zachtwaar.